Abalisament

En ocasions és necessària la utilització d’alguna cosa més que senyals de seguretat, per exemple delimitar obertures, etc. S’entén per abalisament, la delimitació d’alguna zona de treball per tal d’acotar uns límits que per qualsevol motiu, no interessa que es passin. La funció principal és reforçar la capacitat de guia òptica que proporcionen els elements de senyalització tradicionals així com advertir de les corrents de circulació possibles.

Loading…

Contacta amb nosaltres