Senyalització horitzontal a l’Hospitalet de Llobregat

Senyalització horitzontal a l’Hospitalet de Llobregat

En Crossbasa ens hem encarregat de dur a terme la senyalització horitzontal a l’Hospitalet de Llobregat.

Hem pintat una zona d’aparcament i una altra de prohibit estacionar.