Senyalització horitzontal en diferents vies

Senyalització horitzontal en diferents vies

En Crossbasa ens hem encarregat de dur a terme la senyalització horitzontal en diferents vies.

Entre aquesta senyalització hem realitzat un cedeixi el pas, diversos carrils bici, una banda de parada, línies discontínues, una illeta i fletxes de direcció.