Crossbasa señalización horizontal, vertical y cortes de carril

Talls de carril

Talls de carril-Desviaments de trànsit a diürn o nocturn

 

Crossbasa és una empresa capdavantera al sector de la senyalització tant pel seu sistema de qualitat aplicat a les obres, com per l’alt grau de professionalització de les persones que hi treballen. Són molts anys d’experiència realitzant talls i desviaments en tota classe de carreteres i enllaços de primer ordre en el territori.

Un dels serveis que oferim aparellat als talls de carril i desviaments del trànsit és la senyalització horitzontal amb pintura groga reflectant, tant en diürn o com a nocturn. Per a això utilitzem també cartells i col·locació de senyals d’obres amb els nostres equips de senyalització d’obres especialitzats.