Desviament de carril bici provisional a Barcelona

Avui a Crossbasa ens hem encarregat de dur a terme el desviament d’un carril bici provisional amb pintura groga a Barcelona centre.